Тенденциите в уеб дизайна

Като основно направление се очаква да преобладава адаптивният уеб дизайн. Уеб сферата се явява една от най-бързо развиващите се индустрии. Най-скоростните развития за адаптивния дизайн са регистрирани през 2013 и 2014 година, но днес HTML5 технологията е приоритетна. Онези сайтове, чийто дизайн съвсем не е ориентиран към лесната навигация за мобилни устройства, губят огромна част от аудиторията си.

Следвайки големите компании, които вече си служат с HTML5 технологията, по-малките и средни фирми се ориентират към нея, за да увеличат своята популярност. Освен това, използването на адаптивен дизайн ще сложи край на индивидуалните настройки на сайта за всяка отделна джаджа.

 

Най-актуалните направления в развитието на уеб дизайна


Ориентиране към по-малко обемни сайтове и с по-висока скорост на зареждане.
Средният размер на уеб страниците, създавани през 2012 година превишава 1 МВ. Голяма част от дизайнерите смятат, че това е прекалено много, но днес вече този проблем е преодолян, като се разработват доста по-леки и бързи страници, притежаващи функцията на супер производителността.

iPad постепенно слиза от лидерската позиция сред таблетите.
Издателите на програмното осигуряване (application software) продължават да се отказват от iOS приложенията от нативен тип, тъй като все по-голяма популярност набират таблетите с оперативна система Android или Windows. Приложенията за тях не са свързани с определена оперативна система, което позволява на HTML5 технологията – универсална за всякакви устройства – да излезе на преден план.

Приложенията са много по-търсени.
Отсъствието на първоначално очакваните резултати у приложенията е причина за прехода към HTML5. Apps приложенията губят популярност – извършва се безкрайна преработка на уеб дизайна за мобилните устройства във всяка една компания и всяко от тях изисква определено собствено приложение, докато днес вече има редица такива, които работят за всяка джаджа.

Сблъсък на експерименталния и интерактивния дизайн.
Новите идеи в сферата на програмирането и дизайна на уеб сайтовете са резултат на медийните заявки CSS3, а също така и на по-мащабното използване на адаптивния дизайн. Все по-популярна става практиката за пускане на проект в действие, без да е още напълно готов – в този случай те започват все пак да носят печалба, а последващата преработка се извършва в хода на процеса.

Увеличава се търсенето на хибридния дизайн.
Адаптивният дизайн допринася за по-силното сътрудничество между програмистите и дизайнерите, което е причина за появата на така наречените хибридни дизайнери. Тяхната съвместна работа е ориентирана към удобството за по-нататъшното програмиране. По този начин ще се предоставя шанс на дизайнерите, запознати с основите в разработването, което е истински стимул за повишаване на квалификацията в това направление.

 

Автор: Петя Младенова

{START_COUNTER}